gen. Tadeusz Buk

fot. ze zbiorów Wandy Buk

gen. Tadeusz Buk

Generał broni, dowódca Wojsk Lądowych.

Urodził się 9 sierpnia 1960 roku w Mójczy (woj. świętokrzyskie). W 1984 roku ukończył poznańską Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych. Rozpoczął służbę w 29. pułku czołgów średnich. Obejmował kolejno stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu czołgów. W 1987 roku ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów i został dowódcą batalionu czołgów. W roku 1993 ukończył Akademię Obrony Narodowej i objął stanowisko zastępcy dowódcy 10. batalionu 6. Brygady Desantowo-Szturmowej.

Następnie został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy w 18. batalionie desantowo-szturmowym. W 1994 roku przybył do Dowództwa 6. Brygady Desantowo-Szturmowej na stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego. W 1995 roku ukończył kurs dla dowódców pułków w Akademii Obrony Narodowej, a następnie został dowódcą 2. pułku kawalerii powietrznej w 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej.

W czerwcu 1998 roku rozpoczął podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Leavenworth w USA. W 1999 objął stanowisko zastępcy dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W latach 2000-2001 szkolił się w Joint Forces Staff College, National Defense University w Norfolk (USA), a w 2002 roku ukończył studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej i został dowódcą 34. Brygady Kawalerii Pancernej.

W sierpniu 2004 roku awansowany do stopnia generała brygady, a następnie wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Po powrocie z misji w 2005 roku wyznaczony został do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

W styczniu 2007 roku skierowany został do Afganistanu. Był zastępcą dowódcy Połączonego Dowództwa do spraw Budowania Afgańskiego Systemu Bezpieczeństwa. Po powrocie objął dowództwo 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W lipcu 2007 roku awansował do stopnia generała dywizji i objął stanowisko dowódcy IX zmiany PKW w Iraku. Dowodząc Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe dokonał zmiany taktyki działania. 15 września 2009 roku wyznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stanowisko dowódcy Wojsk Lądowych.

12 marca 1999 roku major Buk dokonał podniesienia polskiej flagi podczas uroczystości przystąpienia Polski do NATO, w audytorium Biblioteki Harry’ego Trumana w Independence w stanie Missouri.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.

 

PAP/MHP

poprzedniBartosz Borowski
abp Miron Chodakowskinastępny