abp Miron Chodakowski

fot. archiwum rodzinne

abp Miron Chodakowski

Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, arcybiskup, generał dywizji, doktor nauk teologicznych.

Urodził się 21 października 1957 roku w Białymstoku. Tam ukończył szkołę podstawową, potem Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (Lubelskie).

Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Od 1981 roku pełnił funkcję namiestnika monasteru (klasztoru) pw. św. Onufrego w Jabłecznej, był też prorektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego przy tym klasztorze.

W 1984 roku przybył do klasztoru w Supraślu – był tam wówczas jedynym mnichem – i powierzono mu organizację prac nad odbudową tego miejsca. Pięć lat później, gdy klasztor w Supraślu k. Białegostoku wznowił działalność, został jego namiestnikiem i kierował nim aż do konsekracji na biskupa hajnowskiego w 1998 roku. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa.

Jako biskup polowy uczestniczył w wielu uroczystościach państwowych, wizytował także polskich żołnierzy stacjonujących na misjach zagranicznych. Organizował prawosławne obchody Święta Wojska Polskiego w Hajnówce.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany w krypcie cerkwi Zwiastowania NMP kompleksu monasterskiego w Supraślu.

PAP/MHP

poprzednigen. Tadeusz Buk
Czesław Cywińskinastępny