Władysław Stasiak

fot. Maciej Chojnowski /Kancelaria Prezydenta RP

Władysław Stasiak

Urodził się 15 marca 1966 roku we Wrocławiu. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – I promocji.

Współpracownik Lecha Kaczyńskiego – jako prezesa NIK, potem prezydenta Warszawy i wreszcie Prezydenta RP.

Swoją drogę urzędniczą, dla której zrezygnował z rozpoczętej kariery naukowej (był asystentem w katedrze historii starożytnej Uniwersytetu Wrocławskiego), rozpoczął w 1993 roku w NIK, na stanowisku wicedyrektora Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Problematyka bezpieczeństwa, ładu i obronności zaczęła wkrótce dominować w jego działalności. Jako zastępca prezydenta m.st. Warszawy (od 2002 roku) odpowiadał za bezpieczeństwo, działalność Straży Miejskiej, administrację miejską oraz ewidencję ludności, ochronę zdrowia, sport i kulturę fizyczną.

Od listopada 2005 do maja 2006 pełnił funkcję wiceministra w MSWiA, odpowiedzialnego za służby mundurowe. Po rocznej przerwie – kiedy zajmował stanowisko szefa BBN – wrócił do ministerstwa, jako szef tego resortu w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego (sierpień-listopad 2007). Ponownie objął stanowisko szefa BBN i pełnił tę funkcję do 2009 roku, kiedy otrzymał nominację na Szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W tej funkcji towarzyszył Prezydentowi w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

poprzedniLeszek Solski
Jacek Surówkanastępny