o. Józef Joniec

fot. Stowarzyszenie Parafiada

o. Józef Joniec

Prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, zakonnik Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów), działacz organizacji pozarządowych.

Urodził się 12 października 1959 roku w Laskowej k. Limanowej. Pierwszą profesję zakonną w zakonie pijarów złożył w 1977 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku z rąk biskupa Władysława Miziołka. Pracował w Krakowie, Hebdowie i w Warszawie, gdzie był duszpasterzem, katechetą, wizytatorem katechetycznym, proboszczem parafii i rektorem kolegium pijarskiego.

Był inicjatorem ruchu, promującego katolickie wychowanie młodzieży poprzez wiarę, sport i kulturę, dla którego realizacji założył w 1992 roku Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza. W corocznie organizowanej Parafiadzie brało udział ponad trzy tysiące dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, rodziców i wolontariuszy. Także z zagranicy, zwłaszcza ze środowisk polonijnych, głównie ze Wschodu.

Był organizatorem wielu imprez i programów edukacyjnych, m.in. „Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży”, programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” czy „Moja Mała Ojczyzna”.

W grudniu 2008 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczególne zasługi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Za swoją działalność był też odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004). Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Budowniczego Polskiego Sportu” (2006) oraz pijarską nagrodę „Pietas et Litterae” (2008).

Pośmiertnie – Krzyżem Oficerskim OOP.

Pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

PAP/MHP

 

poprzedniIzabela Jaruga-Nowacka
Sebastian Karpiniuknastępny