Czesław Cywiński

fot. archiwum Anny Cywińskiej

Czesław Cywiński

Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, żołnierz Armii Krajowej.

Urodził się 10 marca 1926 roku w Wilnie.

W czasie II wojny działalność konspiracyjną rozpoczął wstępując do wileńskiej organizacji – Związku Wolnych Polaków. Używał pseudonimów „Skowronek” i „Ryszard”. Jesienią 1942 roku wstąpił do AK. Brał udział w akcjach bojowych przeciw okupującym Wilno Niemcom.

W 1944 roku aresztowany przez Sowietów i wywieziony do łagrów, kiedy odmówił wstąpienia do służby w Armii Czerwonej. Na zesłaniu do 1946 roku.

Po powrocie do kraju ukończył politechnikę i został inżynierem budownictwa. Zainicjował m.in. odbudowę podziemnej części dawnego więzienia na Pawiaku na potrzeby muzeum.

Od 1996 roku był członkiem prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a od lipca 2005 – prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Przez ponad 20 lat przewodniczył, początkowo konspiracyjnemu, Środowisku Byłych Żołnierzy 1. Wileńskiej Brygady „Juranda”. Po roku 1989 środowisko to zostało włączone do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Klubu Historycznego im. Stefana Grota-Roweckiego, który dał początek ruchowi klubów historycznych w całym kraju, honorowym obywatelem miasta Warszawy oraz członkiem Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

We wrześniu 2009 odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzymał również Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 

PAP/MHP

poprzedniabp Miron Chodakowski
Leszek Deptułanastępny