adm. Andrzej Karweta

Na pokładzie ORP „Błyskawica”, 28 czerwca 2008 (fot. Marian Kluczyński)

adm. Andrzej Karweta

Dowódca Marynarki Wojennej urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jaworznie w województwie śląskim. W 1977 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, na Wydziale Dowódczym. Po uzyskaniu tytułu magistra nawigacji został skierowany do służby na trałowcach w 13. Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża (FOW) w Helu.

W 1986 roku objął dowodzenie swoim pierwszym okrętem ORP „Czapla”, który w 1987 i 1988 zdobył miano najlepszego okrętu 9. FOW. W latach 1989-1992 dowodził grupą taktyczną i okrętem ORP „Mewa”. W 1992 roku ukończył podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowódczo-sztabowym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie rozpoczął służbę w 13. Dywizjonie Trałowców na stanowisku szefa sztabu.

W latach 1996-2002 dowodził 13. Dywizjonem Trałowców i jako pierwszy wprowadził polski okręt (niszczyciel min ORP „Mewa”) do składu stałego Zespołu NATO Sił Trałowo-Minowych Morza Północnego i Bałtyku (MCMFORNORTH).

W roku 2002 został skierowany do pracy w dowództwie Sił Morskich NATO SACLANT w Norfolk (Virginia, USA), gdzie łączył obowiązki Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy HQ SACLANT oraz zastępcy szefa Oddziału Broni Podwodnej. W 2003 roku, po rozwiązaniu SACLANT, został wyznaczony na stanowisko Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy nowo powstałym Dowództwie Transformacji ACT w Norfolk.

Po zakończeniu trzyletniej służby w dowództwach NATO, wrócił do kraju i objął obowiązki zastępcy dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W 2006 został skierowany na Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a rok później na studia w prestiżowej Royal College of Defense Studies w Londynie.

11 listopada 2007 roku został wyznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na cmentarzu w Baninie k. Gdańska.

 

PAP/MHP

poprzedniSebastian Karpiniuk
Mariusz Kazananastępny