Stanisław Zając

fot. z archiwum Alicji Zając

Stanisław Zając

Urodził się 1 maja 1949 roku w Święcanach k. Jasła. Studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1971 roku. Sędzią był do 1976. Potem pracował jako adwokat w Krośnie i w Jaśle. Był doradcą „Solidarności” w stanie wojennym i obrońcą działaczy opozycyjnych w wielu procesach politycznych.

W 1991 roku został posłem z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Pracował w komisjach – sprawiedliwości jako wiceprzewodniczący oraz komisji młodzieży kultury fizycznej i sportu, polityki przestrzennej i mieszkaniowej. Był także członkiem komisji nadzwyczajnych, m.in. do zbadania skutków stanu wojennego, tzw. komisji lustracyjnej i komisji do zbadania i przeciwdziałania zjawiskom niegospodarności, nadużyć i korupcji w gospodarce.

We wrześniu 1993 roku zdobył najlepszy wynik w okręgu, jednak mandatu nie uzyskał, bo jego ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego. Wrócił do praktyki adwokackiej. Kolejny raz posłem został w 1997 roku. W swoim okręgu zdobył przeszło 60 proc. wszystkich głosów, jakie padły na Akcję Wyborczą Solidarność. W tej kadencji Sejmu został wicemarszałkiem (1997-2001).

W wyborach parlamentarnych 2001 roku wygrał wybory w okręgu, ale podobnie jak w 1993 roku nie wszedł do Sejmu, bo AWS Prawica, ugrupowanie, z którego startował, nie przekroczyło progu wyborczego. Pracował jako adwokat i był radnym sejmiku woj. podkarpackiego.

Posłem i zwycięzcą w okręgu został z listy PiS w 2005 roku. Do Sejmu dostał się także dwa lata później. W 2008 roku wystartował w wyborach uzupełniających do Senatu z okręgu krośnieńskiego. Zdobył prawie 41 tys. głosów na ponad 85 tys. biorących udział w głosowaniu. Został przewodniczącym klubu senackiego PiS i senackiej Komisji Obrony Narodowej.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na nowym cmentarzu w Jaśle.

PAP/MHP

 

poprzedniPaweł Wypych
Janusz Zakrzeńskinastępny