Paweł Wypych

fot. Maciej Chojnowski /Kancelaria Prezydenta RP

Paweł Wypych

Urodził się 20 lutego 1968 roku w Otwocku. Od 1987 roku, przez dwanaście lat, był instruktorem harcerskim, harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i zarządzania w administracji publicznej oraz Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Karierę polityczną rozpoczął w 1990 roku jako warszawski radny. Pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2003 roku. Od 1996 roku, przez trzy lata, był asystentem w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 1999 roku został dyrektorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

W latach 2002-2005, gdy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński, pełnił funkcję dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Stworzył wtedy m.in. projekty „Ku dorosłości” i „Mój dom”, skierowane do wychowanków domów dziecka, wchodzących w dorosłość. Był pomysłodawcą Warszawskiej Wigilii, organizowanej corocznie na placu Teatralnym, gdzie uboższym ludziom rozdaje się jedzenie czy choinki.

W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza objął stanowisko pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 2007 roku premier Jarosław Kaczyński powołał go na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które piastował przez pół roku.

W grudniu 2007 roku został doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. pracy i polityki społecznej, a od 2009 sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta ds. społecznych.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

PAP/MHP

poprzedniEdward Wojtas
Stanisław Zającnastępny