Edward Wojtas

fot. archiwum rodzinne

Edward Wojtas

Lubelski poseł, działacz samorządowy, szef wojewódzkich struktur PSL.

Urodził się 1 marca 1955 roku w Wólce Modrzejowej (gm. Rzeczniów, Mazowieckie).

W 1979 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1976 roku związany był z ruchem ludowym. Do 1989 działał w miejskiej organizacji Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a w latach 1996-1997 pełnił funkcję prezesa struktur miejskich PSL. Od 2001 był członkiem Rady Naczelnej PSL, przez ostatnie cztery lata przewodniczył regionalnym strukturom tej partii na Lubelszczyźnie. W wyborach parlamentarnych 2007 roku został wybrany do Sejmu z listy PSL. Członek Komisji Finansów Publicznych, Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Śledczej ds. zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika.

W latach 1989-1995 był dyrektorem firmy Agrokompleks odział w Lublinie. Potem wiele lat pracował w strukturach samorządowych. W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie był zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia (1995-1997) i dyrektorem generalnym Urzędu (1998-2002). W latach 2002-2007 radny województwa lubelskiego I i II kadencji, w okresie 2002-2003 oraz 2005-2006 marszałek województwa lubelskiego, a w 2006 roku przewodniczący Konwentu Marszałków RP.

Pracował w kilku radach społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, był członkiem kilku stowarzyszeń.

Miał być 51. deputowanym z Polski do Parlamentu Europejskiego na dodatkowy mandat dla Polski uzyskany na mocy traktatu lizbońskiego. W ostatnich wyborach do PE uzyskał ponad 11,5 tys. głosów.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2000), pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

PAP/MHP

poprzedniWiesław Woda
Paweł Wypychnastępny