ks. Jan Osiński

fot. Krzysztof Stępkowski /Ordynariat Polowy

ks. Jan Osiński

Kapłan Ordynariatu Polowego, mgr teologii, mgr – lic. prawa kanonicznego, wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego, sekretarz biskupa polowego WP Sławoja Leszka Głodzia oraz bp Tadeusza Płoskiego, naczelny kapelan Straży Ochrony Kolei i kapelan Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, pułkownik Wojska Polskiego.

Urodził się 24 marca 1975 w Michowie w rodzinie Henryka i Stanisławy. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Michowie. W sierpniu 1994 został studentem na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W 1995 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie z zamiarem zostania kapłanem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa polowego Sławoja Leszka Głodzia 27 maja 2001. Jego pierwszą placówką była parafia wojskowa w Dęblinie. W 2003 mianowany został na stopień porucznika. Rok później został wikariuszem parafii przy Katedrze Polowej NMP Królowej Polski w Warszawie. Wtedy też został sekretarzem biskupa polowego. Mianowano go na stopień kapitana.

15 listopada 2004 został osobistym sekretarzem biskupa polowego Tadeusza Płoskiego. W tym też roku został korespondentem Ordynariatu Polowego dla Radia Watykańskiego. W listopadzie 2005 mianowany został kapelanem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości. W tym samym roku awansował do stopnia majora, zaś w 2006 do stopnia podpułkownika.

W 2007 powierzono mu urzędy: wicekanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego i kapelana 1. Bazy Lotniczej w Warszawie, naczelnego kapelana Straży Ochrony Kolei oraz kapelana Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. W 2008 ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (tytuł magistra – licencjata w zakresie prawa kanonicznego) i rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni.

W 2009 powołany został na urząd zastępcy sekretarza generalnego Synodu Ordynariatu Polowego w Polsce. 13 kwietnia 2010 pośmiertnie awansowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień pułkownika.

Ordery i odznaczenia: Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2005), Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (2008), Lotniczy Krzyż Zasługi (2009), Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2010).

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem „Zasłużony dla Miasta Warszawy”.

Pochowany w Krypcie Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

poprzedniBronisława Orawiec-Lőffler
ks. Adam Pilchnastępny