Ewa Bąkowska

fot. Wojciech Kowalczyk

Ewa Bąkowska

Urodziła się 2 sierpnia 1962 roku w Krakowie. Była córką farmaceutki Janiny Schnayder (ur. 1928) i architekta Jerzego Smorawińskiego (1924-1991), jednego z założycieli Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, a także wnuczką gen. Mieczysława Smorawińskiego, zamordowanego w Katyniu. Harcerka i drużynowa, działaczka Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, pracownik Biblioteki Jagiellońskiej.

W latach 70. rozpoczęła działalność harcerską w szczepie „Arkona-12” hufca Krowodrza ZHP przy Szkole Podstawowej nr 12 w Krakowie. W okresie liceum (1977-1981) była harcerką i instruktorką szczepu 5 KDH „Wichry”. W 1979 roku po kursie ZHP została instruktorką w stopniu przewodniczki, a w 1982 roku „Zmora” – jak Ją nazywano powszechnie – założyła 5. Krakowską Drużynę Harcerek „Burza” w szczepie „Wichry”, której była także pierwszą drużynową – do 1984 roku.
Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim bibliotekoznawstwo i informację naukową. Od 1987 roku pracowała w Bibliotece Jagiellońskiej w Oddziale Informacji Naukowej (od października 2004 noszącym nazwę Oddział Informacji Naukowej i Katalogów). W październiku 2005 została kierownikiem tego oddziału.
Aktywna działaczka i członek zarządu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej. Wolontariuszka w Dziele Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.
Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pochowana w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

poprzedniJoanna Agacka-Indecka
gen. Andrzej Błasiknastępny