Andrzej Kremer

fot. archiwum rodzinne

Andrzej Kremer

Wiceminister spraw zagranicznych, związany nieprzerwanie z MSZ od 1991 roku, prawnik. Był na uroczystościach rocznicowych w Katyniu 7 kwietnia z premierem Donaldem Tuskiem i leciał tam również trzy dni później – z prezydentem Lechem Kaczyńskim.

Urodził się 8 sierpnia 1961 w Krakowie. W 1984 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji. Siedem lat później obronił pracę doktorską na tej uczelni i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę naukową, początkowo w Instytucie Historyczno-Prawnym, a następnie w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Ostatnio był adiunktem w Zakładzie Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji UJ. W latach 80. odbył aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Był stypendystą uniwersytetów w Getyndze i w Salzburgu oraz pracownikiem naukowym Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie w Bochum.

Jego pierwszym miejscem służby dyplomatycznej był Konsulat Generalny RP w Hamburgu, gdzie do 1995 roku piastował stanowiska wicekonsula i konsula. Przez dwa lata pracował także w polskiej ambasadzie w Kolonii. W latach 2001-2005 był konsulem generalnym RP w Hamburgu. Podczas przerw między misjami zagranicznymi pracował głównie w departamencie konsularnym i wychodźstwa MSZ.

Od 2007 roku był dyrektorem wydziału prawno-traktatowego MSZ. W następnym roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za sprawy prawne, traktatowe i konsularne. To on ze strony polskiej negocjował, a później parafował polsko-amerykańskie porozumienie o stacjonowaniu w Polsce bazy antyrakiet.

Był autorem artykułów naukowych z zakresu prawa rzymskiego, prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa międzynarodowego publicznego. Pasjonat historii, interesował się sportem, doskonale gotował, interesował się kinem i kulturą.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

PAP/MHP

poprzedniPaweł Krajewski
ks. Zdzisław Królnastępny