Janina Fetlińska

fot. Archiwum Senatu RP

Janina Fetlińska

Pielęgniarka, senator i działaczka PiS.

Urodziła się 14 czerwca 1952 roku w Tuligłowach. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach przeprowadziła się do Ciechanowa, gdzie rozpoczęła pracę w szpitalu wojewódzkim, kierując ośrodkiem doskonalenia kadr medycznych.

Obroniła pracę doktorską – była pierwszą w Polsce pielęgniarką, która uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa. Napisała pracę habilitacyjną w Zakładzie Historii Nauki PAN, której nie zdążyła już obronić.

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych w specjalistycznej prasie krajowej i zagranicznej z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia oraz zdrowia publicznego. Przyczyniła się do utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie m.in. z wydziałem ochrony zdrowia. Koordynowała prace Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia, dzięki któremu tamtejszy szpital i placówki w okolicznych miastach wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt medyczny.

Była członkiem towarzystw naukowych i społecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Tworzyła i była pierwszym prezesem Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych Rodzinnych w Polsce oraz Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo Zdrowie”. Działała w PCK i Polskim Stowarzyszeniu Medycyny Społecznej.

Zasiadała w Senacie RP VI i VII kadencji, mandat senatora zdobyła dwukrotnie w okręgu płocko-ciechanowskim. Była zastępcą przewodniczącego senackiej komisji zdrowia, a także członkiem komisji nauki, edukacji i sportu oraz komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą. Wcześniej była radną powiatu ciechanowskiego.

Miała męża Włodzimierza i syna Bartosza.

Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowana w Ciechanowie.

 

PAP/MHP

poprzedniAleksander Fedorowicz
Jarosław Florczaknastępny