Edward Duchnowski

fot. archiwum rodzinne

Edward Duchnowski

Sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Urodził się 16 stycznia 1930 roku w Podbielu w powiecie łomżyńskim. W czerwcu 1941 roku wraz z rodziną został deportowany przez Sowietów do Ałtajskiego Kraju. Na zesłaniu stracił ojca, którego prochy po wielu latach sprowadził do ojczyzny.

Do Polski powrócił w 1946 roku z matką i siostrą. Osiedlił się w Warszawie, gdzie kontynuował naukę. Ukończył studia chemiczne na UW, przez wiele lat był dyrektorem naczelnym Zakładów Winiarsko-Spożywczych Warsowin. W latach 80. zatrudniał w zakładzie osoby z opozycji i udzielał im wszechstronnej pomocy.

Od momentu reaktywowania Związku Sybiraków w 1988 roku aktywnie zaangażował się w sprawy sybirackie. Funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków pełnił od 1993 roku do śmierci. Zabiegał o stosowne przepisy prawne mające na celu polepszenie losu Sybiraków. Walczył o wypłacenie im odszkodowań. Dzięki jego zabiegom został ustanowiony Krzyż Zesłańców Sybiru.

Był człowiekiem powszechnie szanowanym, zawsze gotowym nieść pomoc potrzebującym. Wśród Sybiraków cieszył się wielkim autorytetem.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie.

 

PAP/MHP

 

poprzedniKatarzyna Doraczyńska
Aleksander Fedorowicznastępny