Anna Maria Borowska

fot. archiwum Państwa Borowskich

Anna Maria Borowska

Urodziła się 20 lipca 1928 roku w Łużkach (dziś na Białorusi). Była jedną z czwórki dzieci oficera Korpusu Ochrony Pogranicza ppor. Franciszka Popławskiego – legionisty, uczestnika wojny z 1920 roku, w wolnej Polsce żołnierza zawodowego. Przed wojną ppor. Popławski służył w Łużkach w województwie wileńskim. Został aresztowany 17 września 1939 i osadzony w Kozielsku. W kwietniu 1940 zamordowano go w Katyniu.

Najbliższą rodzinę oficera wywieziono do Kazachstanu – Anna miała wówczas 12 lat. Do Polski wróciła w maju 1946 roku. Zamieszkała w woj. szczecińskim, pracowała w PGR. Później osiedliła się w Gorzowie i pracowała m.in. w Zakładzie Urządzania Lasów.

Aktywna działaczka Rodziny Katyńskiej (należała do organizacji od 1990 roku) oraz wiceprzewodnicząca tej organizacji w Gorzowie Wielkopolskim. Członkini Związku Sybiraków oraz Apostolatu Maryjnego.

Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowana w Gorzowie Wielkopolskim.

poprzedniKrystyna Bochenek
Bartosz Borowskinastępny