Izabela Tomaszewska

fot. Maciej Chojnowski /Kancelaria Prezydenta RP

Izabela Tomaszewska

Urodziła się 13 września 1955 w Kwidzynie, gdzie chodziła do szkoły podstawowej i średniej, a także należała do harcerstwa. Studiowała w Warszawie w Instytucie Archeologii UW.

Od ukończenia studiów w 1979 roku przez blisko 20 lat pracowała jako asystent w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Zajmowała się badaniami archeologicznymi na Mazowszu. Od 1987 była także sekretarzem redakcji naukowych czasopism „Archeologia Polski” i wydawanego w języku angielskim „Archaeologia Polona”.

W latach 1998-2005 pracowała w biurze rzecznika prasowego prezydenta Warszawy. W 2006 roku objęła stanowisko dyrektora zespołu protokolarnego w Gabinecie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Koordynowała wyjazdy, spotkania, akcje społeczne, w które angażowała się Maria Kaczyńska, obejmowanie przez prezydentową honorowych patronatów nad wydarzeniami kulturalnymi.

Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

PAP/MHP

poprzedniJolanta Szymanek-Deresz
Marek Uleryknastępny