Sławomir Skrzypek

fot. Jarosław Deluga-Góra /archiwum NBP

Sławomir Skrzypek

Prezes Narodowego Banku Polskiego od 2007 roku. Urodził się 10 maja 1963 roku. Pochodził z Katowic. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magister nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach osiemdziesiątych działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów gliwickiej politechniki. Sympatyzował też z Konfederacją Polski Niepodległej. W stanie wojennym był skazany za działalność opozycyjną.

Uzyskał dyplom MBA Uniwersytetu Wisconsin – La Crosse. Odbył praktyki w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, koncentrując się na pracach legislacyjnych z dziedziny bankowości i finansów, oraz przy Misji Polskiej ONZ w Nowym Jorku.

W latach 1993-1997 był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zajmował się m.in. kontrolą finansową struktur administracji rządowej i samorządowej oraz sektora bankowego. Od maja 2000 do czerwca 2001 wchodził w skład grupy doradców PZU Życie. W latach 1997-2000 sprawował funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Od 2001 zajmował się doradztwem finansowym. Był członkiem rady nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA. W latach 2001-2002 był członkiem zarządu PKP SA.

W latach 2002-2005 zastępca prezydenta Warszawy, odpowiedzialny m.in. za politykę finansową, inwestycje i nadzór właścicielski. Na tym stanowisku zainicjował współpracę władz Warszawy m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz bankami zagranicznymi z całego świata.

Od grudnia 2005 był wiceprezesem zarządu PKO BP, a od września 2006 prezesem zarządu. Od maja 2006 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej TVP.

10 stycznia 2007 roku został powołany przez Sejm RP na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jego kandydatura na to stanowisko została zgłoszona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

PAP/MHP

poprzedniWojciech Seweryn
Leszek Solskinastępny