bp Tadeusz Płoski

fot. Ireneusz Fertner

bp Tadeusz Płoski

Biskup Polowy Wojska Polskiego, generał dywizji, profesor dr hab. nauk prawnych.

Urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim. W 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 roku w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok był wikariuszem w parafii pw. św. Józefa w Morągu. W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na KUL.

W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej, pełniąc funkcję sędziego diecezjalnego tegoż sądu. W latach 1986-1992 redaktor naczelny „Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych” i duszpasterz akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 1992 został oddelegowany do Ordynariatu Polowego WP i objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku – szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. Jako pierwszy z kapelanów wojskowych został absolwentem Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w AON.

Od 1995 roku dziekan Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA, a po ich rozwiązaniu – w 2000 – kapelan i potem dziekan Biura Ochrony Rządu. W tym czasie pełnił także funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu Polowego „Nasza Służba” oraz był korespondentem Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej. W latach 1996 – 2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 roku był wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości. 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.

16 października 2004 papież Jan Paweł II mianował go Biskupem Polowym WP. W listopadzie tego samego roku został Krajowym Duszpasterzem Kombatantów; był delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy (od 2005), członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski (od 2006), delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Policji (2007), członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży (2008).

Od 2005 roku członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a także Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jako wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2008 roku profesor tejże uczelni i kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych.

8 maja 2006 roku otrzymał Order św. Stanisława.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany w Krypcie Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

 

ordynariat.wp.mil.pl

poprzedniMaciej Płażyński
Agnieszka Pogródka-Węcławeknastępny