Filmowe wspomnienie

fot. Związek Piłsudczyków

Filmowe wspomnienie

Filmowe wspomnienie o Januszu Zakrzeńskim,  kwiecień 2010

© Polskie Radio