Wystąpienie po odznaczeniu pracowników KPRP

fot. Eliza Radzikowska /Kancelaria Prezydenta RP

Wystąpienie po odznaczeniu pracowników KPRP

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zasłużonym pracownikom Kancelarii Prezydenta RP. Wystąpienie Dariusza Jankowskiego w imieniu odznaczonych.

Pałac Prezydencki, 11 maja 2005, ze zbiorów Kancelarii Prezydenta RP.