Zostawiłeś

Na jachcie z przyszłą żoną Mariolą, port w Gdyni, lipiec 1978 (fot. ze zbiorów Marioli Karwety)

Zostawiłeś

*

zostawiłeś zapis palców

na mojej skórze

i ust odcisk trwały

na moich ustach

myśli zawirowanie

i pakiety pięknych wspomnień

*

zostawiłeś dzieci

co ślady twoich stóp znaczą na ziemi

kilka zasadzonych drzew

kwiatów bukiety

i dom

rozczarowany krótką obecnością

*

zostawiłeś sprawy nasze

i te wagi państwowej

nie załatwione do końca

*

zostawiłeś miłość

i połowę mnie

bo tylko tyle

udało mi się zebrać

spod stosu słów

z błota

spod roztrzaskanych skrzydeł

i poskręcanych blach samolotu

spod gruzów naszego życia

 

Mariola Karweta

luty-marzec 2011