Na IV Międzynarodowym Forum Ojców Tato.net

Z córką Iwoną i synkiem Jasiem, Paryż, 2001 (fot. ze zbiorów Marianny Handzlik)

Na IV Międzynarodowym Forum Ojców Tato.net

Słowo wstępne Mariusza Handzlika podczas IV Międzynarodowego Forum Ojców Tato.net