O swoim powołaniu

fot. ze zbiorów Elżbiety Płażyńskiej

O swoim powołaniu

Wypowiedź Macieja Płażyńskiego na temat swojego powołania.
Nagranie zrealizowane przez www.czuwamy.org.pl